Update toernooi 2024

Lieve deelnemers/fans van ons toernooi,

We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het Lycurgus Openlucht Toernooi 2024. Het toernooi zal plaatsvinden op 25 en 26 mei.
We hebben veel overleg gehad met onze premium partner Vakantiepark Klein Vaarwater over de toekomst van het toernooi in combinatie met de feesten. Zoals iedereen weet zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De afgelopen twee jaar is het toernooi behoorlijk veranderd. We hebben de feesten groter gemaakt en op een andere locatie gehouden. Eén van de voornaamste redenen hiervoor is, dat de vergunning voor de oude locatie niet meer toereikend was voor het aantal bezoekers, zelfs niet als we alleen deelnemers toegang tot de feesten zouden geven. Samen met Klein Vaarwater hebben we de balans van de afgelopen twee jaar opgemaakt en daarbij hebben we met name gekeken naar wat het organiseren van het toernooi in combinatie met de feesten ons kost en wat het uiteindelijk oplevert. Dit zijn stevige gesprekken geweest, aangezien gebleken is dat de afgelopen twee jaar het organiseren van de feesten heel veel tijd en geld heeft gekost. Samen met Klein Vaarwater zijn we dan ook tot de conclusie gekomen dat, als we nog door willen gaan met een toernooi gecombineerd met twee fantastische feesten, er iets moet veranderen aan de inkomsten kant. Alleen dan kunnen we de continuïteit van het toernooi en de feesten garanderen.

Hiervoor hebben we twee mogelijke oplossingen in overweging genomen, namelijk het verhogen van de prijzen in de horeca of de optie om vanaf 2024 aan alle deelnemers van het toernooi een bijdrage te vragen voor het bezoeken van de feestavonden. Om een lang verhaal kort te maken, hebben we ervoor gekozen in 2024 aan de deelnemers van het toernooi een bijdrage van € 15,- p.p. te vragen voor toegang tot beide feestavonden. Hiermee denken wij dat dit uiteindelijk voordeliger en eerlijker zal zijn voor al onze deelnemers. Eerlijker dan wanneer we de prijzen in de horeca aanzienlijk moeten verhogen.

We begrijpen dat dit voor veel van onze deelnemers een behoorlijke verandering is, de feesten zijn immers altijd vrij toegankelijk geweest. Helaas is er geen andere optie: de kosten voor de muziek en tenten blijven ieder jaar stijgen. De enige andere optie zou zijn een toernooi zonder feesten, maar daar wordt niemand blij van. Wij  in ieder geval niet.

We hebben wel afgesproken dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen niet deelnemers en deelnemers. Onze deelnemers (met een maximum van 12 personen voor 6 tegen 6 teams en een maximum van 6 personen voor 3 tegen 3 teams) betalen – door gebruik te maken van een kortingscode – € 15,- per persoon. Overige bezoekers moeten € 25,- betalen voor twee avonden feest.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om met de ticket website van Klein Vaarwater de juiste afstemming te krijgen over het toepassen van de kortingscodes. Dit is dan ook de reden waarom wij op dit moment nog niet de inschrijving online kunnen zetten. We streven er naar dit begin januari te kunnen doen.

Zowel wij als Klein Vaarwater hebben hier goed over nagedacht en wij zijn er van overtuigd dat dit de manier is om een mooi toernooi neer te zetten met beide avond een groot en onvergetelijke feest. Jullie hebben ons als deelnemers altijd enorm gesteund en wij hopen natuurlijk dat jullie dat ook nu weer blijven doen! Uiteraard zonder jullie geen feesten, maar ook zonder jullie deelname ook geen toernooi.

Wat ons betreft maken we er ook in 2024 weer een onvergetelijk toernooi van met twee geweldig feesten. Aan onze ideeën zal het zeker niet liggen!